Verdrinkend Land fietsroute west

(40,5 km)

In eerste instantie zou de inundatie nog uitgebreider zijn. Het plan was om het eiland van Ooltgensplaat tot aan Melissant onder water te zetten. Een aantal lokale bestuurder en met name ir. G. Terluin van de Provinciale Waterstaat pleitten bij de Duitse legerleiding voor een alternatief plan: de dorpen Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland en Melissant sparen voor onderwaterzetting. Dat kon door de aanleg van een aantal nooddijken. De Duitsers keurden dit plan uiteindelijk goed met als voorwaarde dat de dijken binnen tien dagen klaar moesten zijn. Dat lukte...

De route 'West' voert de fietsers langs een aantal van deze nooddijken. In Dirksland staat een klein monument, in de vorm van een stukje nooddijk, dat symbool staat voor de onverzettelijkheid en saamhorigheid van de eilandbewoners in hun strijd tegen het water en de Duitse bezetter.

Dit ga je zien

84
89 82 81 80 79 44 77 75 74 85
84
84
89
82
81
80
79
44
77
75
74
85
84