Christoffel wandelroute

(7.6 km)

 • Download GPX

Agrimonie, aardaker, margriet, kraailook, vogelmelk en wilde Marjolijn. Weinig voorkomende bloemen en planten. Ze kleuren en geuren de bloemdijken van Goeree-Overflakkee. Spot ze allemaal tijdens de Christoffel-wandelroute.

De bloemdijken, beheerd door Staatsbosbeheer, vertellen ons veel over de geschiedenis van het landschap. De oudste polders (opwassen) hebben een ronde vorm en liggen midden op het eiland. De jongere polders (aanwassen) hebben een langgerekte vorm en liggen tegen de opwassen aan.   

Dit ga je zien

Startpunt: Mozartsingel
3247 Dirksland
Navigeer naar startpunt
85
86
70
15
16
88
Eindpunt: Mozartsingel
3247 Dirksland
Navigeer naar eindpunt

Beschrijving

Startpunt: Mozartsingel
3247 Dirksland
Navigeer naar startpunt
 • Omdat de boeren de beschikbare mest op hun akkers verwerkten, kwam er maar weinig mest op de dijken. Hierdoor ontstond een voedselarm milieu wat heel geschikt is voor weinig voorkomende plantensoorten. Spot de agrimonie, aardaker, margriet, kraailook, vogelmelk en wilde Marjolijn.  
 • Fiets in de richting van de Sluis van Sas van Dirksland.  Bij het Haringvliet staat een kijkhut. Hier zijn in het voorjaar de grutto en andere weidevogels te zien en te horen.   
 • In de struwelen langs de Dijken broeden ook veel vogels. Vaak zijn dat zangvogels zoals fitis, grasmus en tjiftjaf, maar ook de patrijs, de fazant, de buizerd en de sperwer weten vaak een plekje te vinden om hun jongen groot te brengen.    
 • De bodem op Goeree-Overflakkee leent zich enorm goed voor akkerbouw. Er is daarom altijd weinig weidegrond op het eiland geweest. Het vee, wat er was, graasde meestal op de dijken. De dijken waren ook een goede plek om geriefhout te telen. Tot op de dag van vandaag staan er daardoor op de dijken vaak bomen en struiken.   
 • De naam van de Christoffelroute komt voort uit de aangrenzende Christoffelpolder. Ook is er in de hervormde kerk van Dirksland een fresco van Christoffel te vinden. Volgens de legende was de heidense reus Christoforus op zoek naar de machtigste heer op aarde. Op advies van een kluizenaar moest hij daarvoor naar een woeste rivier. Daar hielp Christoforus reizigers en pelgrims naar de overzijde van het water.  Op een nacht kwam er een kind dat naar de andere oever gedragen wilde worden. Hoe verder Christoforus echter het water inliep, des te zwaarder drukte de last van het kind op zijn schouders. ‘Het lijkt wel alsof de hele wereld op mijn schouders rust,’ steunde hij. Daarop openbaarde het kind zich als de Schepper van die hele wereld, Jezus Christus.  
Eindpunt: Mozartsingel
3247 Dirksland
Navigeer naar eindpunt
 • 85
 • 86
 • 70
 • 15
 • 16
 • 88

Aangeboden door : Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee

In de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee worden eilandelijke cultuur-historische belevingswaarden geaccentueerd, ontwikkeld en verbonden in een streekherkenbaar verhaal over Leven met het Water.

Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee