Zuiderdiepgorzen


Tot voor kort waren de Zuiderdiepgorzen landbouwgebied. Nu is het ingericht als natuurgebied met slikkige oevers, vochtige graslanden en kreken die aangesloten zijn op het Zuiderdiep. Kieviten buitelen er boven de eilanden en de veldleeuwerik zingt een vrolijk lied. Het binnenstromende water brengt volop leven: pieren, slakjes en kreeftjes. Lekkernijen voor gretige kluten, lepelaars en de bruine kiekendief. Op de kreekoevers ontdek je bijzondere planten met sprekende namen als blauwe waterereprijs, rode ogentroost en duizendguldenkruid. Een waardevol jong natuurgebied dat vanaf het verhoogd liggende fiets- en wandelpad mooi te beleven is.

Neem alvast een kijkje

Contact

Zuiderdiepweg
Dirksland
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie