Hellegatsplaten


Een uitgestrekt natuurgebied aan de oostkant van Goeree-Overflakkee. Bos, struweel, riet, grazige delen en open water wisselen elkaar af. 

Door de bijzondere afwisseling van zoet- en zoutwater vegetatie leven er allerlei bijzondere vogels. Je spot er zomaar de bruine kiekendief, de blauwborst, de zwartkopmeeuw, de lepelaar, de visarend en sinds kort zelfs de Europese zeearend. De hellegatsplaten worden begraasd door heckrunderen en fjordenpaarden. De Hellegatsplaten zelf zijn niet toegankelijk, maar wel te bewonderen vanuit de vogelkijkhutten van de vogelboulevard. En vanaf de uitkijktoren bij Ooltgensplaat.

Contact

Ooltgensplaat
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie