Disclaimer

Eilandmarketing Goeree-Overflakkee werkt dagelijks aan een positief imago van Goeree-Overflakkee. Wij richten ons op eilandbezoekers, woonruimtezoekers, bewoners, ondernemers én werknemers. Zo dragen wij bij aan een energiek eiland voor ons allemaal.

Wij doen alles in onze macht om zo zorgvuldig mogelijk de inhoud van deze website samen te stellen, maar kunnen op geen enkele manier instaan voor de correctheid of volledigheid hiervan. Eilandmarketing Goeree-Overflakkee aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Eilandmarketing Goeree-Overflakkee of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Eilandmarketing Goeree-Overflakkee. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Eilandmarketing Goeree-Overflakkee.